แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

 • Henex HC-2000R

  Henex HC-2000R

  ฿2,990.00 ex. VAT

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย
  ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-2000R

  ระบบการอ่าน : Laser
  ระยะการอ่าน : 0 – 28 ซ.ม.
  ความเร็วในการอ่าน : 300 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 25 ซม.
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 
  การส่งผ่านข้อมูล :  Wireless bluetooth 2.4 G
  ระยะครอบคลุม : 30 เมตร
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 2 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ SmartPhone, Notebook และ Computer

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • Henex HC-3208R

  ฿4,900.00 ex. VAT

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย
  ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-3208R

  ระบบการอ่าน : 2D Imager (สแกน QR Code)
  ระยะการอ่าน : 2 – 25 ซ.ม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 25 ซม.
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 
  การส่งผ่านข้อมูล :  Wireless bluetooth 2.4 G
  ระยะครอบคลุม : 30 เมตร
  ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 3 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ Smart Phone, Notebook และ Computer

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1663

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ Bluetooth
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 1663

  ระบบการอ่าน : Linear Imager
  ระยะการอ่าน : 2.4 – 38 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 200 ครั้ง/วินาที
  การส่งผ่านข้อมูล : Bluetooth Class 2 Ver 2.1+EDR
  ระยะครอบคลุม : 20 เมตร
  แบตเตอรี่ : Li-ion 3.7V, 850 mAh
  ระยะเวลาทำงาน : 30 ชั่วโมง
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ iPhone 3GS ,iPhone 4, iPAD , iPod Touch
  ✔ Android OS 2.1 และ Blackberry
  ✔ เชื่อมต่อกับ Pocket PC, PDA, Notebook, Smartphone และ Mobile Phone
  ได้เป็นอย่างดี

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1664

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ Bluetooth
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 1664

  ระบบการอ่าน : 2D imager  752 x 480 pixels
  ระยะการอ่าน : 3 – 10 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 ครั้ง/วินาที
  การส่งผ่านข้อมูล : Bluetooth Class 2 Ver 2.1+EDR
  ระยะครอบคลุม : 20 เมตร
  แบตเตอรี่ : Li-ion 3.7V, 850 mAh
  ระยะเวลาทำงาน : 30 ชั่วโมง
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ iPhone 3GS ,iPhone 4, iPAD , iPod Touch
  ✔Android OS 2.1 และ Blackberry
  ✔เชื่อมต่อกับ Pocket PC, PDA, Notebook, Smartphone และ Mobile Phone
  ได้เป็นอย่างดี

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1662

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ Bluetooth
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 1662

  ระบบการอ่าน : Laser
  ระยะการอ่าน : 2 – 42 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 200 ครั้ง/วินาที
  การส่งผ่านข้อมูล : Bluetooth Class 2 Ver 2.1+EDR
  ระยะครอบคลุม : 20 เมตร
  แบตเตอรี่ : Li-ion 3.7V, 850 mAh
  ระยะเวลาทำงาน : 30 ชั่วโมง
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ iPhone 3GS ,iPhone 4, iPAD , iPod Touch
  ✔ Android OS 2.1 และ Blackberry
  ✔ เชื่อมต่อกับ Pocket PC, PDA, Notebook, Smartphone และ Mobile Phone
  ได้เป็นอย่างดี

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1560P

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 1560P

  ระบบการอ่าน : Linear Imager
  ระยะการอ่าน : 4 – 40 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 520 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 30 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 Version 4.0+EDR
  ระยะครอบคลุม : 90 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : PS/2, Serial, USB HID, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1562

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 1562

  ระบบการอ่าน : Laser
  ระยะการอ่าน : 1.5 – 51.5 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 30 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 Version 4.0+EDR
  ระยะครอบคลุม : 90 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : PS/2, Serial, USB HID, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1564A

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 1564

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  ระยะการอ่าน : 2.5 – 30.5 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 30 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 Version 4.0+EDR
  ระยะครอบคลุม : 90 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : PS/2, Serial, USB HID, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 2560

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 2560

  ระบบการอ่าน : Linear Imager
  ระยะการอ่าน : 0.5 – 60 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 578 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 15 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 Version 4.0+EDR/BLE
  ระยะครอบคลุม : 100 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : RS-232, PS/2, USB, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.8 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  60 เดือน

 • CipherLab 2564

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 2564

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  ระยะการอ่าน : 1.5 – 28 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 15 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 Version 4.0+EDR/BLE
  ระยะครอบคลุม : 100 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : RS-232, PS/2, USB, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.8 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  36 เดือน

 • CipherLab 2564MR

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 2564MR

  ระบบการอ่าน : 2D Imager
  ระยะการอ่าน : 8 – 425 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 60 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 15 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 Version 4.0+EDR/BLE
  ระยะครอบคลุม : 100 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : RS-232, PS/2, USB, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.8 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  60 เดือน
  หัวอ่าน 12 เดือน

 • CipherLab 1166

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 1166

  ระบบการอ่าน : Linear Imager
  ระยะการอ่าน : 2 – 33 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 20 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 compliance
  ระยะครอบคลุม : 100 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : PS/2, Serial, USB HID, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1266

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ บลูทูธ
  ยี่ห้อ Cipherlab รุ่น 1266

  ระบบการอ่าน : Laser
  ระยะการอ่าน : 1 – 63 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  หน้ากว้างในการอ่านสูงสุด : 20 ซม.
  การส่งผ่านข้อมูล : BT Class 2 compliance
  ระยะครอบคลุม : 100 เมตร
  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : PS/2, Serial, USB HID, USB V-COM
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 1.2 เมตร

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1660

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ Bluetooth
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 1660

  ระบบการอ่าน : Long Range CCD
  ระยะการอ่าน :  3.5 – 38 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  การส่งผ่านข้อมูล : Bluetooth Class 2 Ver 2.0
  ครอบคลุมระยะ : 10 เมตร
  แบตเตอรี่ : Alkaline AAA 2 ก้อน
  ระยะเวลาทำงาน : 30 ชั่วโมง
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 0.9 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ iPhone 3GS ,iPhone 4, iPAD , iPod Touch
  ✔ Android OS 2.1 และ Blackberry
  ✔ เชื่อมต่อกับ Pocket PC, PDA, Notebook, Smartphone และ Mobile Phone
  ได้เป็นอย่างดี *ราคานี้ รวม ถ่าน Alkaline AAA 2 ก้อน + Mini CD บรรจุคู่มือ และ Software ที่จำเป็น

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน

 • CipherLab 1661

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย แบบ Bluetooth
  ยี่ห้อ CipherLab รุ่น 1661

  ระบบการอ่าน : Long Range CCD
  ระยะการอ่าน :  3.5 – 38 ซม.
  ความเร็วในการอ่าน : 100 ครั้ง/วินาที
  การส่งผ่านข้อมูล : Bluetooth Class 2 Ver 2.0
  ครอบคลุมระยะ : 10 เมตร
  แบตเตอรี่ : Lithium
  ระยะเวลาทำงาน : 30 ชั่วโมง
  ทดสอบการตกกระทบบนพื้นคอนกรีต : 0.9 เมตร

  ใหม่ !
  สนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์
  ✔ iPhone 3GS ,iPhone 4, iPAD , iPod Touch
  ✔ Android OS 2.1 และ Blackberry
  ✔ เชื่อมต่อกับ Pocket PC, PDA, Notebook, Smartphone และ Mobile Phone
  ได้เป็นอย่างดี *ราคานี้ รวม ถ่าน Alkaline AAA 2 ก้อน + Mini CD บรรจุคู่มือ และ Software ที่จำเป็น

  การรับประกันสินค้า
  12 เดือน