แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

 • Primera LX-500

  Primera LX-500

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-500

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 2400 x 1200 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 2.5 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.75 นิ้ว – 4 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1 นิ้ว – 24 นิ้ว
  กล่องหมึก : 1 ตลับ 3 สี (CMY)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • BarcodeThai Primera LX-600

  Primera LX-600

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-600

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 1200 x 4800 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 4.5 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.5 นิ้ว – 5 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 0.5 นิ้ว – 12 นิ้ว
  กล่องหมึก : 1 ตลับ 3 สี (CMY)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  คัดเตอร์ตัดกระดาษ : มี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • BarcodeThai Primera LX-610

  Primera LX-610

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-610

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 1200 x 4800 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 4.5 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.5 นิ้ว – 4.1 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 0.5 นิ้ว – 12 นิ้ว
  กล่องหมึก : 1 ตลับ 3 สี (CMY)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  คัดเตอร์ตัดกระดาษ : มี
  คัดเตอร์ตัดไดคัท : มี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0, WiFi, Ethernet LAN
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition), PTCreator (สำหรับตัดแบบไดคัท)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • Primera LX-910

  Primera LX-910

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-910

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 1200 x 4800 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 1.8 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.5 นิ้ว – 8.25 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 0.5 นิ้ว – 24 นิ้ว
  กล่องหมึก : 1 ตลับ 3 สี (CMY)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • Primera LX-1000

  Primera LX-1000

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-1000

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 2400 x 1200 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 4 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.75 นิ้ว – 8 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1 นิ้ว – 24 นิ้ว
  กล่องหมึก : 4 ตลับ 4 สี (C,M,Y,K)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • Primera LX-2000

  Primera LX-2000

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-2000

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 2400 x 1200 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 6 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.75 นิ้ว – 8 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1 นิ้ว – 24 นิ้ว
  กล่องหมึก : 4 ตลับ 4 สี (C,M,Y,K)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  คัดเตอร์ตัดกระดาษ : มี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0, WiFi, Ethernet LAN
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • Primera LX-3000

  Primera LX-3000

  เครื่องพิมพ์ฉลาก
  ยีห้อ Primera รุ่น LX-3000

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 1200 x 4800 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 4.5 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.75 นิ้ว – 8 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1 นิ้ว – 24 นิ้ว
  กล่องหมึก : 1 ตลับ 3 สีแยก Tank (C,M,Y)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  คัดเตอร์ตัดกระดาษ : มี
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0, Ethernet LAN
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน

 • BarcodeThai Primera RX-500

  Primera RX-500

  เครื่องพิมพ์ฉลากสีพร้อมเขียน RFID
  ยีห้อ Primera รุ่น RX-500

  ระบบการพิมพ์ : Inkjet
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 4800 x 1200 จุด
  ความเร็วในการพิมพ์ : 2.5 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 0.75 นิ้ว – 4.25 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1 นิ้ว – 24 นิ้ว
  กล่องหมึก : 1 ตลับ 3 สี (CMY)
  จำนวนสี : 16.7 ล้านสี
  RFID : Built-in UHF reader/encoder from Honeywell®. Supports EPC Global Class 1 Gen 2 as well as ISO 18000-6B and 18000-6C
  การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB 2.0
  ซอฟแวร์ที่ใช้งาน : Bartender UltraLite (Primera Edition)

  การรับประกันสินค้า
  ตัวเครื่อง 12 เดือน