Showing 1–16 of 52 results

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-246M Pro

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-246M Pro

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 8 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 8 MB, SRAM 32 MB
  การเชื่อมต่อ : Serial, Parallel, USB
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การับรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-2410MT

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-2410MT

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 14 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1,000 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with backlit, Resistive Touch Screen
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-346MT

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-346MT

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 10 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 450 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with backlit, Resistive Touch Screen
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-644MT

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-644MT

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 600 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 4 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 100 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with backlit, Resistive Touch Screen
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC ME240

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น ME240

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 6 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 4 MB, SDRAM 8 MB
  การเชื่อมต่อ : Serial, USB , RS232
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC ME340

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น ME340

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 4 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 40 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 4 MB, SDRAM 8 MB
  การเชื่อมต่อ : Serial, USB , RS232
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • TSC MB240

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MB240

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MB240

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 10 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1,000 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  การเชื่อมต่อ : RS232, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 450 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • TSC MB340

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MB340

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MB340

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 7 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.16 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 450 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  การเชื่อมต่อ : RS232, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 450 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • TSC MB240T

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MB240T

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MB240T

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 10 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1,000 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  หน้าจอ : 3.5” จอสี HVGA แบบหน้าจอสัมผัส
  การเชื่อมต่อ : RS232, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 450 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • TSC MB340T

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MB340T

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MB340T

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 7 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.16 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 450 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  หน้าจอ : 3.5” จอสี HVGA แบบหน้าจอสัมผัส
  การเชื่อมต่อ : RS232, USB, USB Host, Ethernet
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 450 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MH240

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MH240

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 14 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1,000 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet LAN
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MH240P

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MH240P

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์ : 14 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1,000 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 512 MB, SDRAM 256 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits color, 480 x 272 pixel, with back light, Resistive Touch Screen
  Internal rewiner (full roll) : Standard
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet LAN
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การับรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MH240T

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MH240T

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 14 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 1,000 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 512 MB, SDRAM 256 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits color, 480 x 272 pixel, with back light, Resistive Touch Screen
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet LAN
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MH340

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MH340

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 12 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 450 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 128 MB, SDRAM 128 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet LAN
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MH340P

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MH340P

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 12 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 450 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 512 MB, SDRAM 256 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits color, 480 x 272 pixel, with back light, Resistive Touch Screen
  Internal rewiner (full roll) : Standard
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet LAN
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การับรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC MH340T

  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น MH340T

  ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก และถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 12 นิ้ว/วินาที
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว
  ความยาวในการพิมพ์ : 450 นิ้ว
  หน่วยความจำ : Flash 512 MB, SDRAM 256 MB
  Processor : 32-bit RISC CPU
  LCD : 16 bits color, 480 x 272 pixel, with back light, Resistive Touch Screen
  การเชื่อมต่อ : RS232, Parallel, USB, USB Host, Ethernet LAN
  ใช้กับริบบอน : 110 มม. x 300 ม. ความยาวริบบอนได้ถึง 600 (แกน 1 นิ้ว)
  โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันตัวเครื่อง 24 เดือน
  รับประกันหัวพิมพ์ 12 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร