Henex HC-2000

เครื่องอ่านบาร์โค้ด
ยี่ห้อ Henex รุ่น HC-2000

ระบบการอ่าน : Laser
ระยะการอ่าน : 0 – 28 ซม.
ความเร็วในการอ่าน : 300 ครั้ง/วินาที
ความละเอียด : 4 mil
เชื่อมต่อผ่าน : Serial(RS-232), USB (HID), USB V-COM
ทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีต : 1.5 เมตร

การรับประกันสินค้า
12 เดือน

Scroll to top