Epson TM-U950

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
ยี่ห้อ Epson รุ่น TM-U950

ระบบการพิมพ์ : ระบบหัวเข็ม 9 Pin (Dot Matrix)
ความเร็วในการพิมพ์ : 112 lps
หน้ากว้างการพิมพ์ : 70 มม.
ตัดกระดาษอัตโนมัติ : มี
การทำสำเนา : ตัวจริงพร้อมสำเนา
การเชื่อมต่อ : Parallel, Serial

การรับประกันสินค้า
12 เดือน

Scroll to top