Epson TM-U220A

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
ยี่ห้อ Epson รุ่น TM-U220A

ระบบการพิมพ์ : หัวเข็ม 9 Pin  (Dot Matrix)
ความเร็วในการพิมพ์ : 6.0 lps
หน้ากว้างกระดาษ : 76 มม.
ตัดกระดาษอัตโนมัติ : มี
การทำสำเนา : ตัวจริงพร้อมสำเนา
การเชื่อมต่อ : USB, Parallel, RS-232

การรับประกันสินค้า
12 เดือน

Scroll to top