Epson TM-T88 IV

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
ยี่ห้อ Epson รุ่น TM-T88 IV

ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
ความเร็วในการพิมพ์ : 20 lps
หน้ากว้างการพิมพ์ : 80 มม.
ตัดกระดาษอัตโนมัติ : มี
การทำสำเนา : ไม่มี
การเชื่อมต่อ : USB, Parallel, Serial, LAN

การรับประกันสินค้า
12 เดือน

Scroll to top