Epson TM-T81

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
ยี่ห้อ Epson รุ่น TM-T81

ระบบการพิมพ์ : ถ่ายโอนความร้อนโดยตรง
ความเร็วในการพิมพ์ : 15 lps
หน้ากว้างการพิมพ์ : 79.5 มม.
ตัดกระดาษอัตโนมัติ : มี
การทำสำเนา : ไม่มี
การเชื่อมต่อ : USB, Parallel, Serial , LAN

การรับประกันสินค้า
12 เดือน

Scroll to top