ระบบขายหน้าร้าน POS (Point of Sale System) คืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะช่วยให้การขายของคุณ สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการขายสินค้าในร้านของคุณ แก้ปัญหาระบบขายแบบเดิมคือการคิดเงินด้วยการจด หรือกดเครื่องคิดเลข ใช้การเก็บเงินแบบเดิมๆ อาจจะทำให้เกิดปัญหาพนักงานทุจริตง่าย อีกทั้งยังสามารถออกใบเสร็จและเก็บประวัติการซื้อของลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น

ระบบขายหน้าร้านประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 1. โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (Software)
  โปรแกรม เป็นหัวใจหลักของระบบขายหน้าร้าน POS เพราะจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลขาย ข้อมูลสต๊อคสินค้า ข้อมูลสมาชิก ยอดซื้อต่างๆ เรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทำให้ร้านค้าของเราดำเนินไปได้ด้วยดี

 2. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จอย่างย่อให้ลูกค้า มีทั้งแบบความร้อนและหัวเข็ม
 3. ลิ้นชักเก็บเงิน
  ใช้เก็บเงินและทอนเงินให้กับลูกค้า ซึ่งส่วนมากจะใช้คู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และยังสามารถตั้งค่าให้เปิดเฉพาะเวลาเก็บเงิน หรือ ทอนเงินเท่านั้น
 4. กระดาษม้วนพิมพ์ใบเสร็จ และ หมึกพิมพ์
  เป็นกระดาษความร้อนที่มีหมึกในตัว ใช้เป็นกระดาษพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้า