เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์ความร้อน, เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ฉลาก (Barcode Printer, Label Printer) ที่มีขายอยู่ในท้องตลาด อาจแยกออกมาเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก (Desktop Barcode Printer) 2. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับอุตสาหกรรม หรือเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Industrial Barcode Printer)  3. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดพกพา  (Mobile Barcode Printer) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป เข่น

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดเล็ก (Desktop Barcode Printer) เหมาะสำหรับการพิมพ์สติ๊กเกอร์หรือฉลาก ที่มีปริมาณการพิมพ์ต่อวันจำนวนไม่มาก

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับอุตสาหกรรม หรือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดใหญ่ (industrial Barcode Printer) เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่ต้องพิมพ์งานต่อเนื่องในปริมาณมาก หรือต้องไปติดตั้งใช้ในโรงงาน ในไลน์ผลิตต่างๆ

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดพกพา (Mobile Barcode Printer) เหมาะสำหรับการพิมพ์ ณ จุดต่างๆ ที่ต้องเดินไป พิมพ์แล้วติดฉลากตรงนั้น เช่น ตามเชลฟ์สินค้า หรือการพิมพ์ฉลากลดราคา สำหรับสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรือสินค้าที่ต้องการเคลียร์ออกไปจากสต็อค หรือราคาสินค้าหน้าเชลฟ์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนราคา

นอกจากการแยกประเภทตามการใช้งานแล้ว เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยังแบ่งเป็นชนิดที่มี 2 ชนิด คื่อ เครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง (Direct Thermal Printer) และ เครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer Printer)