Warning: Creating default object from empty value in C:\AppServ\www\barcodethai.com\th\components\com_virtuemart\views\category\view.html.php on line 107

ลายนิ้วมือ” (Finger Print)

เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่งกัน ไม่สามารถแก้ไข, ปลอมแปลง, หรือลักลอบใช้แทนกันได้ ด้วยคุณสมบัติเด่นนี้ ทำให้ลายนิ้วมือถูกนำมาใช้ในงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่, ข้อมูลสำคัญๆ และยังใช้กับงานด้านอื่นๆ เช่น การเข้า-ออกประตู (Access Control) ,การลงเวลาพนักงาน(Time Attendance) เป็นต้น

สำหรับเทคโนโลยีเครื่องอ่านลายนิ้วมือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

 • เซ็นเซอร์ประจุไฟฟ้า (Capacitive sensor)
 • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Thermal sensor)
 • เซ็นเซอร์แสง (Optical sensor)

เทคโนโลยีสองแบบแรก ผู้ใช้ต้องแตะไปที่เซ็นเซอร์โดยตรงทำให้อายุการใช้งานสั้น และมีปัญหาด้านการบำรุงรักษา โดยเฉพาะประเทศที่มีอากาศหนาว จะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ทำลายผิวเซ็นเซอร์ได้ ขณะที่แบบแสงจะมีความทนทานกว่า และมีคุณสมบัติรวมของเทคโนโลยีอื่นมาไว้ด้วยกัน


หลักการทำงานของเซ็นเซอร์แสง คือ การสะท้อนกลับหมดของแสง ด้วยการอาศัยแสงสีแดง/เขียวส่องลายนิ้วมือที่วางอยู่บนเลนซ์สะท้อนกับตัวหัวเซ็นเซอร์ เช่นเดียวกับการใช้นิ้วจับแก้วที่มีน้ำอยู่ภายใน ซึ่งการสะท้อนแสงทำให้เรามองเห็นลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน

การเก็บลายนิ้วมือลงฐานข้อมูล

การเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้

 • ทำการค้นหาจุดลายละเอียดบนเส้นลายนิ้วมือ โดยการค้นจุดสังเกตเล็กๆ (minutiae) ของแต่ละภาพที่เป็นนิ้วเดียวกัน ทำให้การแปลงข้อมูลลายนิ้วมือเป็นการสร้างรหัสแทน
 • บันทึกรหัสข้อมูลลายนิ้วมือลงในฐานข้อมูล โดยมีการเก็บแบบข้อมูลการบันทึกแบบ 1:N คือ หนึ่งคนสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้มากกว่า 1 ลายนิ้วมือ การตรวจสอบแบบ 1:1 คือผลการตรวจลายนิ้วมือนั้นไม่ว่าจะใช้นิ้วใดก็ตามที่บันทึกไว้แล้ว ผลออกมาจะเป็นหนึ่งคนนั้นเท่านั้น
 • วิธีค้นหาลายนิ้วมือ โดยการทำการแปลงข้อมูลลายนิ้วมือเป็นรหัส และนำค่ารหัสที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่ารหัสลายนิ้วมือที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อค่ารหัสตรงหรือคลาดเคลื่อนต่างกันน้อยกว่าที่กำหนดก็จะแสดงบุคคลที่เป็นเจ้าของลายนิ้วมือนั้น

การทำงานของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

การลงทะเบียนหรือการจัดเก็บลายนิ้วมือผู้ใช้งาน คือกระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวบุคคลต่างๆ และสแกนลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลต้นแบบ ซึ่งก่อนที่พนักงานแต่ละคนจะลงเวลาเข้างานได้จะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนเป็นอับดับแรก ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจับคู่กับหมายเลขลงรหัสพนักงาน และจัดเก็บลงฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างที่ทำ การตรวจสอบลายนิ้วมือของพนักงาน ระบบจะทำ การเปรียบเทียบข้อมูลที่อ่านกับข้อมูลต้นแบบที่เก็บไว้การลงทะเบียนพนักงานผ่านทางโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะอนุญาตให้พนักงานแต่ละคนจัดเก็บลายนิ้วมือไว้คนละกี่นิ้วก็ได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปจะเป็น 2 นิ้วที่อยู่บนมือคนละข้างเผื่อสำหรับกรณีที่มือหรือนิ้วใดนิ้วหนึ่งได้รับบาดเจ็บ ระบบการลงทะเบียนได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาทีต่อนิ้ว

ระบบการลงเวลาทำงาน
เมื่อทำการลงทะเบียนพนักงานเสร็จแล้ว จะสามารถใช้โปรแกรม Time Attendance เพื่อทำการลงเวลาได้โดยที่พนักงานจะทำการลงเวลาโดยการแตะนิ้วที่เคยได้ลงทะเบียนไว้ในระบบเพียงครั้งเดียวบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ระบบจะทำการค้นหาพนักงานโดยการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่เก็บไว้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Finger Print Identification เมื่อระบบพบข้อมูลพนักงานแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของพนักงาน และบันทึกเวลาเข้างานให้กับพนักงาน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

  • ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน
   การลงเวลาแทนกันของพนักงานทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ และประเมินผลการทำงานของพนักงานผิดพลาด จึงได้นำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้ จึงมั่นใจได้ว่าการลงเวลาโดยใช้ลายนิ้วมือ สามารถป้องกันปัญหาการลงเวลาแทนกันได้
  • การติดตั้งการใช้งานง่ายและสะดวก
   การออกแบบในการติดตั้งง่าย โดยใช้วิธีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ก็สามารถทำงานได้ทั้งในลักษณะออนไลน์ และ ออฟไลน์
  • สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วและมองข้ามสิ่งที่ผิดปกติของลายนิ้วมือ
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถอ่านได้เร็วที่สุดในหน่วยเวลาเป็นวินาที และในปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ทั้งนิ้วเปียก และสามารถอ่านลายนิ้วมือได้ ถึงแม้ว่าลายนิ้วมือจะเปื้อนสิ่งแปลกปลอม มีรอยแผลเป็นหรือผิวหนังตรงนั้นลอก อาจเรียกว่าเสียทรง เนื่องจากแรงกดไม่เท่ากันหรือวางนิ้วผิดรอยจากปรกติ
  • รายงานสรุปและสถิติ
   ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน, ขาด, ลา, มา, สาย กรณีที่ต่อเชื่อมกับโปรแกรม Time Attendance หรือ โปรแกรมบัญชีเงินเดือน
  • ลดภาระงานฝ่ายบุคคล
   ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนด้วยตนเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\AppServ\www\barcodethai.com\th\modules\mod_CustomFacebookWidget\tmpl\default.php on line 95

Warning: file_get_contents(http://25joomla.attorneys-n-lawyers.com/credit1.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\AppServ\www\barcodethai.com\th\modules\mod_CustomFacebookWidget\tmpl\default.php on line 95