ขนาดเล็ก

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก (Barcode Printer) คือ สิ่งอำนวยความสะดวกหลักๆ ที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจที่มีสินค้าจำนวนมากหรือหลากหลายประเภท ซึ่งตัวเครื่องพิมพ์จะต้องต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อออกแบบและสั่งพิมพ์บาร์โค้ดออกจากเครื่อง

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยทั่วไปจะพิมพ์กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หรือป้ายTag ทั้งนี้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้พิมพ์ได้แค่บาร์โค้ดอย่างเดียว ยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้า ราคาสินค้า รวมไปถึงรายละเอียดของสินค้านั้น ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ใช้อีกด้วย

Showing 1–16 of 37 results

Scroll to top