หัวพิมพ์ Zebra ZT410 / ZT411 – 600dpi

หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ยี่ห้อ Zebra รุ่น ZT410/ZT411

ความละเอียดในการพิมพ์ : 600 จุด/นิ้ว
หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว

การรับประกันสินค้า
รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

Scroll to top