หัวพิมพ์ Zebra ZM600 – 300dpi

หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ยี่ห้อ Zebra รุ่น ZM600

ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
หน้ากว้างในการพิมพ์ : 6.60 นิ้ว

การรับประกันสินค้า
รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

Scroll to top