สติ๊กเกอร์อิงค์เจท ขนาด 6.3 x 7.2 ซม.

สติ๊กเกอร์อิงค์เจท 6.3 x 7.2 ซม.

ประเภทวัตถุดิบ : สติ๊กเกอร์ขาวมันพิเศษ
ขนาด : 6.3 x 7.2 ซม.
ไดคัท : มุมมน (1 ดวง/แถว)
รูปแบบ : ปั้มเปล่า
สี : ขาว
จำนวน : 1,000 ดวง/ม้วน
ขนาดแกนเก็บ : 2.0 นิ้ว (3 นิ้วตามความต้องการ)

Scroll to top