LabelShop

Barcodethai-LabelShop

LabelShop เป็นโปรแกรมฟรี (Free) สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ TSC และ Zenpert

คุณสมบัติหลัก
– สร้างบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D
– สร้างข้อความบรรทัดเดียว, ข้อความหลายบรรทัด, รูปภาพ, รูปทรง เซ่น กล่อง, เส้นแนวตั้ง, เส้นแนวนอน, เส้นทแยงมุม
– จัดเตรียมเครื่องมือเค้าโครงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดแนววัตถุได้อย่างง่ายดาย

– รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลายประเภท

– ฐานข้อมูลสามารถนำไปใช้กับข้อความและบาร์โค้ด

– สามารถระบุวันที่เวลาและ Serial Number ได้จากฐานข้อมูล
– พร้อมเชื่อมต่อฐานข้อมูลประเภท Excel, Text ได้

Scroll to top