โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Label Software) เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์รหัสบาร์โค้ด ลงบนสติ๊กเกอร์ขนาดตามที่ต้องการ เลือกใส่ข้อมูล/ภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากรหัสบาร์โค้ด บางโปรแกรมหรือบางเวอร์ชั่นรองรับการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ เช่น QR Code, Data Matrix และยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ เช่น Text, Mircrosoft Excel, Access  หรือ ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ มาพิมพ์ได้ด้วย

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Label Software) ปัจจุบัน มีแถมมาเมื่อซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Wincode และ TSC แต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ซื้อไปเท่านั้น เช่น โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด Win Label แถมฟรีเมื่อซื้อเครื่องพิมพ์ Wincode และ โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด Label Shop แถมฟรีเมื่อซื้อเครื่องพิมพ์ TSC

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Label Software) สำหรับนำไปติดตั้งเพิ่มใน Microsoft Excel, Microsoft Word เพื่อใช้พิมพ์ออกจากตัวโปรแกรม Microsoft Office ได้โดยตรง หากต้องการใช้ โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดลักษณะนี้ TBarcode Office คือโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดลักษณะนี้

Bartender
CodeSoft
LabelView
LabelMatrix
BarcodeThai-TBarcode
TBarcode
BarcodeThai-WinCode-WinLabel
WinLabel
BarcodeThai-TSC-LabelShop
LabelShop
Scroll to top