ผ้าไนล่อน Care Label

          ป้ายแสดงรายละเอียดของสินค้า อาทิ ขนาด วิธีการดูแลรักษา นิยมติดกับเสื้อผ้าสามารถซักได้ ขยี้ได้ เข้าตู้อบได้

Scroll to top