สติ๊กเกอร์เนื้อพีพีขาวด้าน

          ใช้สำหรับติดในสินค้าห้องเย็น ใช้ในอุณหภูมิติดลบได้ เนื้อฉีกไม่ขาด ใช้ในงานอาหารแช่แข็ง อาทิ หมูแช่แข็ง หรืออาหารทะเลแช่แข็งเป็นต้น

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์เนื้อพีพีขาวด้าน (PP Matte)

Scroll to top