สติ๊กเกอร์ฟอยล์เงินด้าน (ทนความร้อน)

          เนื้อสติ๊กเกอร์เนื้อฟอยล์สีเงินด้าน สำหรับติดในสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เนื้อฉีกไม่ขาดเหมาะสำหรับงานที่มีความร้อน สติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะนิยมใช้ความหนาอยู่ที่ 2 ขนาดคือ 25 ไมครอน และ 50 ไมครอน 

          โดยที่ 25 ไมครอนจะมีความบางเหมาะสำหรับสินค้าที่มีพื้นผิวที่มีลักษณะโค้งงอ อาทิ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม แอร์ หรือหัวเตาแก๊ส เป็นต้น

ตัวอย่างความหนา 50 ไมครอน

Scroll to top
Cart
  • No products in the cart.